Wealth Management

Wealth Management je komplexní balíček služeb finančního a investičního plánování, administrativní podpory při správě majetku a souvisejícího poradenství. Obecným principem služeb Wealth Management je pomáhat zvyšovat poměr pasivních příjmů vůči příjmům pocházejícím z vlastní aktivní práce. Tímto postupem se lze přibližovat k hranici finanční svobody. To je moment, kdy pasivní příjem plně pokrývá veškeré nezbytné výdaje, které je nutné ve stejném období vynaložit. Náslědně je nutnét tento stav finanční svobody po jeho dosažení pomáhat dále udržovat.

Podporujeme své klienty při vytváření potřebných finančních rezerv, optimalizaci finančních toků, kontrole rizik a v jejich snaze dosahovat postupně stabilního růstu vlastního kapitálu. Celý náš tým pak spolupracuje na plánování osobních či rodinných financí. Sestavujeme rozpočet, analyzujeme rizika, navrhujeme vhodné úvěrové financování a vyhledáváme efektivní investiční příležitosti.

Wealth Management Vám pomůže

Ušetřit čas a věnovat se tomu, co je pro Vás důležité

Ochránit Vás a Vaši rodinu před vnějšími riziky

Vybudovat majetek, dosáhnout finanční svobody a udržet si ji

Spolupráci zahajujeme sestavením finančního plánu, kde si mimo jiné definujeme Vaše cíle, priority a následně se zpravidla dvakrát ročně potkáváme na pravidelných konzultacích. Na nich si stanovujeme postupy na další měsíce, rekapitulujeme předchozí období, reagujeme na změny, kontrolujeme stav majetku a aktualizujeme Vaše individuální potřeby a požadavky.

Cena 1 % ročně z objemu majetku