Wealth Management

Hledáte spolehlivého partnera, který Vám pomůže při řešení finančních otázek? Pracujeme jako „přítel na telefonu“, pro kterého neplatí víkendy ani úřední hodiny, protože život si je nevybírá a vyžaduje aktuální řešení.

Týmově pracujeme na plánování Vašich osobních nebo rodinných financí, sestavujeme rozpočet, sledujeme finanční toky, vytváříme pojistné plány, zajišťujeme úvěrové financování a budujeme rodinný majetek. Díky této spolupráci se společně blížíme k Vaší finanční svobodě.

Wealth Management Vám pomůže

Ušetřit čas a věnovat se tomu, co je pro Vás důležité

Ochránit Vás a Vaši rodinu před vnějšími riziky

Vybudovat majetek, dosáhnout finanční svobody a udržet si ji

Spolupráce začíná sestavením finančního plánu, kde si smluvně definujeme Vaše cíle a následně se v rámci poradenské služby minimálně dvakrát ročně potkáváme na pravidelné konzultaci. Na nich si stanovujeme cíle na další měsíce, rekapitulujeme si předchozí období, reagujeme na změny, kontrolujeme stav majetku a aktualizujeme Vaše individuální potřeby a přání.

Cena 1% z objemu majetku ve službě