UKONČENÍ ČINNOSTI

Vážení zákazníci, obchodní partneři a podporovatelé,

s lítostí oznamujeme, že po několika letech společného podnikání jsme se dohodli k ukončení činností naší společnosti. Důvodem je především změna profesního zaměření jednotlivých partnerů. Rozhodli jsme se společnost kompletně zrušit a proto nás čeká řízená likvidace. Než dojde ke kompletnímu zrušení, zavazujeme se zaplatit veškeré závazky a převést případné spolupráce pod jinou společnost.

Na již stávající zákazníky nebude mít tato změna žádný vliv. Závazky ze smluv o poskytování poradenských služeb přejdou na jednotlivé partnery.

Děkujeme za vaši dosavadní důvěru a podporu.

Jan Hájek a Michal Doubek

KONTAKTY

V případě potřeby můžete kontaktovat jednotlivé partnery na jejich nových emailových adresách nebo webových stránkách.

Jan Hájek

+420 739 452 131, hajek@cfactory.cz

Michal Doubek

+420 722 920 026, poradce@michaldoubek.cz