Podílové fondy peněžního trhu patří mezi nejkonzervativnější investice. Jejich výnosnost je už ale řadu let velmi špatná. Proto zaznamenaly dle údajů Asociace pro kapitálový trh za posledních pět let pokles spravovaného majetku o 75 % z 13 na 3 miliardy českých korun. 

Úpadek fondů peněžního trhu je způsoben velmi nízkou výnosností konzervativních investic a relativně vysokou nákladovostí. Fondy investují převážně do krátkodobých cenných papírů se splatností do 1 roku jako jsou bankovní vklady, státní dluhopisy aj., které ale posledních pár let nesou záporný nebo velmi nízký výnos.

Důvod je prostý, historicky nejnižší úrokové sazby v ekonomice, které dál stlačují výnosy u konzervativních instrumentů. Očekávaný růst úrokových sazeb taky nevěstí nic dobrého, především pro dluhopisové investory, kdy mohou výrazně klesat ceny těchto cenných papírů.

Pro ilustraci tohoto problému lze použít údaje třech českých fondů investujících na peněžním trhu, které se nejvíce prodávají na českém trhu.

Conseq Invest Konzervativní, správce Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Fond disponuje majetkem ve výši necelých 2 000 000 000 Kč a investuje především do státních dluhopisů a krátkodobých cenných papírů denominovaných v českých korunách. Náklady na správu dosahují 0,76 % ročně a k tomu si účtují výkonnostní odměnu 12 % z nadvýnosu fondu na výkonnost benchmarku.

Za poslední 3 roky připsal investorům 0,56 % ročně, od začátku roku 2018 je v záporných hodnotách a to – 0,10 %.

zdroj: https://www.conseq.cz

Generali Fond konzervativní, Generali Investments

Fond disponuje majetkem ve výši 3 200 000 000 Kč a investuje převážně do termínovaných vkladů u důvěryhodných bank, státních dluhopisů a do bonitních firemních dluhopisů. Náklady na správu dosahují 0,33 % ročně.

Za poslední 3 roky připsal investorům 0,23% ročně, od začátku roku 2018 je dokonce v záporných hodnotách a to – 1,09 %.

zdroj: https://www.generali-investments.cz

NN (L) International Czech Money Market, správce NN Investment Partners

Fond disponuje majetkem ve výši 70 000 000 Kč a investuje do všech typů nástrojů peněžního trhu, jako jsou bankovní vklady nebo krátkodobé dluhopisy. Náklady na správu dosahují 0,49 % ročně.

Za poslední 3 roky nebyli bohužel schopni připsat kladný výnos a jejich fond poklesl o – 1,93 %.

zdroj: https://cz.nnfondy.eu/cs/

Investiční alternativy

Jako běžná alternativa k fondům peněžního trhu se nabízí spořicí účty. Ty jsou narozdíl od fondů pojištěny garančním systémem finančního trhu za který ručí stát, nenesou vstupní / výstupní poplatky, mají vysokovou likviditu (peníze lze vybrat v podstatě ihned, pokud máte spořicí účet u stejné banky jako běžný ) účet a v současnosti je jejich průměrná výnosnost okolo 0,5% ročně.

Další alternativou jsou termínované vklady, které aktuální dosahují výnosnosti v průměru okolo 1,5 %, jen si musíte dát pozor na to, že peníze jsou fixovány na určité obdobé bez možnosti výběru. A protože banky mají likvidity dostatek, vyššího zhodnocení dosáhnete především u družsteních záložen, které jsou sice pojištěné stejně jako spořicí účet, ale dle nového zákona musíte vložit členský příspěvek min. ve výši 10% z investované částky. Příspěvek se samozřejmě neúročí a není pojištěn.

Jiné investiční instrumenty jako akcie, dluhopisy, nemovitostní podílové fondy aj. nabízejí sice vyšší výnos, ale musíte podstoupit vyšší riziko, které nemusí být v souladu s vaším finančním plánem.