Rodinný rozpočet je nedílnou součástí finančního plánování. Jeho vytvoření a pravidelná kontrola vede ke stabilitě rodinných financí. Napomáhá k tvorbě finančních rezerv, snižování zadluženosti a budování majetku.

Rodinný rozpočet považuji za důležitý zdroj informací o příjmech, výdajích a celkovém finančním toku. Pokud máte k dispozici aktuální informace, pomáhá Vám to snáze se rozhodovat např. při koupi nového automobilu, pořízení nového bydení aj.

Ukazuje Vám, co si reálně můžete finančně dovolit a co je již přes Váš rozpočet.

Sestavení rozpočtu je jednoduchá věc – v případě, že máte dostupné informace o Vašich příjmech a výdajích. U příjmů je to jednoduché, to máme většinou v paměti.

U výdajů je to složitější a proto je rozděluji na několik kategorií. Jsou výdaje fixní (musíme zaplatit), výdaje spotřební (můžeme na nich šetřit a jsou variabilní), výdaje investiční (jsou volitelné), výdaje jednorázové fixní (musíme zaplatit a mohou být kvartální, pololetní nebo roční), výdaje jednorázové spotřební (můžeme na nich ušetřit a jsou variabilní).

Výdaje fixní – výdaje, které musíte zaplatit, ať chcete nebo nechcete. Většinou provádím revizi těchto výdajů 1x ročně (nedá-li se na některém z výdajů ušetřit). Důležité pro stabilitu rozpočtu je, aby výdaje fixní byly co nejnižší a ideálně dlouhodobě nižší než výdaje spotřební.

Výdaje spotřební – výdaje, které musíme v rozpočtu mít, ale lze na nich i vyrázně ušetřit v případě finančních potíží.

Zde je důležité mít opravdu relevantní data – tzn. pro ty, kteří rozpočet nepoužívají, doporučují minimálně 6 – 12 měsíců si pravidelně každý měsíc zapisovat veškeré výdaje dle kategorií – a protože se každý měsíc částky víceméně opakují, udělá se následně průměr a hodnoty se zapíšou do celkového rodinného rozpočtu.

Výdaje investiční – držím se striktně pravidla, odkládat minimálně 10% z příjmů, což slouží na dlouhodobé budování rezerv. Optimální rozmezí je uspořit 20 – 30% ročních příjmů. V případě, že se Vám to nedaří, je potřeba snížit výdaje nebo navýšit příjmy.

Výdaje jednorázové fixní – zde patří výdaje, který se každý rok opakují. Díky tomu se na ně dokážete připravit a odložit si peníze předem. Tím se vyvarujete toho, že budete muset šáhnout do finanční rezervy nebo používat peníze z měsíčního rozpočtu.

Výdaje jednorázové spotřební – zde patří výdaje, které se každý rok opakují, ale plánují se dle aktuální finanční situace. V případě, že si dokážete udělat rozpis plánovaných jednorázových výdajů na rok dopředu, výrazně Vám to zefektivní práci s rodinnou pokladnou.

Je Váš rozpočet deficitní, vyrovnaný nebo přebytkový?

Po důkladné analýze Vám tabulka ukáže souhrn všech výdajů a v porovnání s příjmy disponibilní měsíční nebo roční zůstatek na účtech. Zde je to často velmi zajímavé, protože většinou vyjde vyšší zůstatek, než který reálně máme. Proto je důležité -aspoň poprvé – udělat rodinný rozpočet pořádně.

Mít rodinný rozpočet považuji za velmi důležité. Není potřeba celý život zapisovat každý výdaj, která provedete. Důležité je udržovat rozpočet přebytkový, tvořit rezervy, nekupovat věci na které nemáte a pravidelně investovat.

V pokračování Vám detailně popíšu jak s vytvořeným rozpočtem pracovat. Držím palce!