Nemovitosti patří již od nepaměti mezi tradiční uchovatele hodnoty, což je dodnes řadí mezi nejvyhledávanější aktiva. Ačkoliv jejich cenu mohou přechodně ovlivňovat hospodářské či politické faktory, jejich hodnota zůstává dlouhodobě stabilní.

Investice do nemovitostí může být pro mnoho lidí nedostupná. Většina lidí si za vlastní úspory s kombinací hypotečního úvěru pořídí nemovitost pro vlastní užívání a na investování již nezbývá prostor. Možnou alternativou pro nižší částky a potřebnou diverzifikaci mohou být nemovitostní fondy.

Ty mohou v různých investičních portfoliích představovat velmi důležitou složku. Fondy investují do reálných nemovitostí a vykazují nízké kolísání hodnoty portfolia s dlouhodobým výnosem 2 – 5% ročně. 

Výnos nemovitostních fondů je dán především výnosem z pronájmu nemovitostí. V menší míře se na zisku podílí i přeceňování aktiv v rámci fondu. Nemovitosti se oceňují dle aktuálních tržních cen, minimálně 2x ročně.

Výhodou investic přes podílové fondy je, že můžete investovat nejen v České republice, ale po celém světě. Jak do rezidenčních, tak komerčních nemovitostí nebo logistických areálů. Můžete tak vlastnit část kancelářských a obchodních center, logistické areály nebo soukromé bytové domy. 

To výrazně diverzifikuje celé Vaše portfolio a snižuje riziko ztráty než v případě, že budete vlastnit pouze jeden byt a bude tvořit 90% celého rodinného majetku.

Nabídka nemovitostních fondů u nás

Ve světě včetně České republiky jsou řádově desítky až stovky nemovitostních fondů. Ale pozor, je třeba rozlišovat fondy, které investují do reálných nemovitostí a výnos plyne z jejich pronájmu a fondy, které investují např. do akcií developerských nebo stavebních firem.

Do konzervativních portfolií doporučujeme pouze takové, které investují do reálných nemovitostí. V České republice máte aktuálně možnost investovat do 4 retailových nemovitostních fondů.

REICO od České spořitelny  – distribuce je převážně na pobočkách České spořitelny

fond Realita od WMS Investiční společnosti – distribuce převážně přes poradenské společnosti a finanční poradce

Realitní fond Conseq – distribuce převážně přes poradenské společnosti a finanční poradce

ZFP realitní fond – distribuce pouze u vázaných zástupců ZFP Group

Na výše uvedených stránkách se můžete jednoduše podívat na portfolio nemovitostí v daném fondu, jejich výnos, náklady a investiční strategie. Pro naše klienty jsme schopni najít a zanalyzovat v podstatě jakýkoli nemovitostní fond na světě.