V roce 2015 bylo nahlášeno přes 1 500 000 případů pracovní neschopnosti. Dá se proti takovému riziku bránit a především chránit Váš příjem, abyste se nedostali kvůli zdravotním problémům do finanční tísně?

“Pracovní neschopnost je stav člověka, který je ze zdravotních důvodů dočasně uznán neschopným k výkonu svého dosavadního zaměstnání. Během doby, kdy je zaměstnanec v pracovní neschopnosti, má zvláštní práva. Na druhou stranu nesmí v této době vykonávat činnost, ze které by měl příjem.”

zdroj: Wikipedie

Jednoduše přeloženo, nemůžete-li ze zdravotních důvodů pracovat a nepřinesete domů potřebný příjem, víte jak takovou situaci řešit a jak Vám to ovlivní rozpočet?

Statistika nuda je, má však cenné údaje

Absolutní počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti se meziročně zvýšil z 1 314,8 tis. případů v roce 2014 na 1 563,5 tis. případů v roce 2015 (tj. o 18,9 %), z celkového počtu tvořily případy dočasné pracovní neschopnosti mužů 48,1 %.

Podíl nemocí na počtu všech nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti je 88,5 %, 3,0 % připadají na pracovní úrazy a 8,5 % na ostatní úrazy.

V roce 2015 bylo přes 1 500 000 lidí alespoň jednou v pracovní neschopnosti a průměrná délka trvání jednoho případu byla 43 dní.

Nejčastější příčinou vzniku dočasné pracovní neschopnosti zůstávají nemoci dýchací soustavy, ale zároveň mají nejkratší průběh. ČSSZ evidovala k 30. 9. 2013 kvůli těmto onemocněním 404 888 ukončených případů DPN. Průměrně trvala jedna DPN zapříčiněná touto diagnózou 16,21 dne. Mezi další časté důvody DPN patří nemoci pohybové soustavy. Tato diagnóza zapříčinila 176 991 případů DPN. Průměrná doba trvání jedné pracovní neschopnosti u této diagnostické skupiny byla 71,55 dne a výrazně přesáhla celkový průměr (o 27,87 dne).

zdroj: Český statistický úřad

Data jsou velmi důležitá, protože na základě statistiky jste schopni se lépe připravit na případné finanční dopady tohoto rizika. Pokud průměrná délka trvání PN byla 43 dní, pak si zcela jistě musíte odpovědět na tyto otázky:

Nemohu-li chodit 43 dní do práce, mám dostatek peněz pro zajištění rodiny?

Nemohu-li chodit 365 dní do práce, mám dostatek peněz pro zajištění rodiny?

Zjistěte si jak štědrou nemocenskou dávku budete mít

Prvním krokem jak zjistit stav Vašeho finančního toku (cash flow) při pracovní neschopnosti je spočítat si výši nemocenské dávky (OSVČ mají nevýhodu, že si většinou dobrovolně nemocenskou neplatí, tedy na ni nemají nárok) a dle toho se rozhodnout, zda je pro Váš rozpočet dlouhodobá pracovní neschopnost rizikem.

Výše nemocenské si můžete spočítat v kalkulačce ZDE.

Celkovou sumu si jednoduše vložíte do vytvořeného rozpočtu (např. v Excelu) a ihned uvidíte, konkrétní finanční dopad pro Váš rozpočet).

V případě, že zjistíte nedostatek volných peněz pro zajištění Vašich pravidelných nebo nepravidelných výdajů, jsou dva způsoby jak se proti tomuto riziku bránit – pokud neberu v potaz zdravý životní styl a tím nižší riziko onemocnění.

Komerční pojištění pro případ pracovní neschopnosti

  • používá se jako forma doplatku k Vašemu příjmu v době pracovní neschopnosti,
  • můžete si zvolit pojištění jak v případě nemoci a úrazu, tak pouze úrazu (to je výrazně levnější a nedoporučuji ho),
  • do určité výše, v průměru do 500 Kč na denní dávku nemusíte prokazovat příjem (vhodné pro OSVČ, kteří si neplatí nemocenské pojištění),
  • pojistné plnění můžete nastavit například od 15., 29. nebo 52. dne (čím vyšší tato lhůta, tím je pojištění levnější – záleží na výši Vašich rezerv),
  • připojištění můžete nastavit s individuálním koncem, například na 5 let, než si vytvoříte finanční rezervu.

Finanční rezerva

  • je mnohem efektivnější než pojištění, protože u ní nejsou výluky z plnění,
  • finanční rezervu použijete pouze na nezbytně nutné potřeby a neláká Vás to utratit více,
  • peníze si berete ze svého účtu průběžně, zatímco u pojištění čekáte na ukončení pracovní neschopnosti nebo musíte požádat o zálohové plnění,
  • neplatíte zbytečně za připojištění, které nemusíte nikdy využít,
  • jsou případy, kdy nárok na nemocenskou nevznikne nebo se může snížit (např. při účasti ve rvačce).

Finanční rezerva je základem úspěšné správy osobních a rodinných financí a proto je nutné ji tvořit pravidelně po celou dobu svého ekonomicky činného života.

Důležitou informací je, že ČSSZ vyplácí nemocenskou dávku maximálně 380 kalendářních dnů, poté Vás pošle před posudkovou komisi, která rozhodne, zda máte nárok na invalidní důchod nebo Vás pošle na úřad práce. V mimořádných případech může dobu nemocenské prodloužit na dalších 350 kalendářních dnů.

Proto si vždy dejte za cíl vytvořit finanční rezervu minimálně ve výši ročního propadu příjmů v případě pracovní neschopnosti. Pokud takovou rezervu máte, pak nepotřebujete komerční připojištění pracovní neschopnosti a ušetřené peníze můžete investovat.