V životě je plno rizik, která Vám mohou snížit nejen životní úroveň, ale i výrazně ztížit Váš život. Jedním z nich je ztráta zaměstnání. Bude Vám stačit finanční rezerva nebo se můžete spolehnout i na pomoc od státu?

Ztratit zaměstnání může kdokoli. Pokud si chcete udržet životní úroveň a nedostat se do finančních potíží, musíte s tím počítat ve finančním plánu.

Finanční dopad bude pro každého různý. Velmi záleží na výši pravidelných výdajů – hlavně těch fixních. V případě, že Vaše fixní výdaje převažují a dosahují např. 70% Vašich celkových příjmů, bude dopad daleko větší, než když máte fixní výdaje minimální a pouze se omezíte s vlastní spotřebou. Viz rozpočet fiktivní rodiny, který není úplně ideální.

Prvním krokem je mít nižší nebo stejné fixní výdaje jako výdaje spotřební (jak dělit výdaje se dozvíte v článku Jak efektivně pracovat s rodinným rozpočtem). Na vlastní spotřebě se vždy dá snáze ušetřit, ale fixní výdaje MUSÍTE zaplatit a málokdo Vám odpustí například splátku úvěru nebo paušál za telefon.

Mít stabilní a přebytkový rozpočet s efektivním poměrem mezi fixními, spotřebními a investičními výdaji je základ pro zajištění rizik.

Druhým krokem je vytvoření dostatečné finanční rezervy, která dokáže pokrýt fixní výdaje v době, kdy nemáte příjem. Výše rezervy by měla tedy reflektovat výši fixních výdajů na určité období. Ideálně na celý rok, minimálně po dobu 6 měsíců, což považuji za průměrnou dobu hledání nového zaměstnání. Více o finanční rezervě se dočtete v článku Záhada jménem finanční rezerva.

Při vytváření finančního plánu určitě nespoléhejte na výpomoc od rodinných příslušníků nebo přátel.

Třetím krokem, kterým je dobré se řídit, je aktivní celoživotní vzdělávání a zvyšování Vaší ceny na trhu práce. Ideální může být úzká specializace, která Vám může nejen zajistit rychle novou práci, ale i s dobrým platovým ohodnocením. Zvlášť pro lidi, kteří nemají podnikatelského ducha, je velmi důležité mít neustálý přehled mezi poptávkou a nabídkou pracovních míst v jejich oboru a zlepšovat se v tom, co dělají.

Posledním krokem, na který ale nelze vždy spolehnout je výpomoc od státu.

Za jakých podmínek máte nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Žadatel musí za poslední 2 roky, před podáním žádosti o podporu splnit podmínku minimálně 12 měsíců účasti na důchodovém pojištění (tj. musí být minimálně 12 měsíců zaměstnaný v takovém pracovním poměru, při kterém je hrazeno důchodové pojištění – tj. hlavní nebo vedlejší pracovní poměr, nebo dohoda o pracovní činnosti apod.).

Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí žadatelům do 50 let věku v délce 5 měsíců:

  • V prvních 2 měsících podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním ukončeném zaměstnání,
  • 45 % po celou podpůrčí dobu, pokud uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem.
  • Maximální podpora v nezaměstnanosti v roce 2018 je zastropována na částce 16 682 Kč. V případě, že nastoupíte na rekvalifikaci, máte nárok až na 18 695   Kč.

Výhodou může být i odstupné, které můžete dostat od zaměstnavatele:

Nárok na odstupné přímo ze zákona má ten zaměstnanec, který dostal výpověď nebo končí pracovní poměr dohodou z takzvaných organizačních důvodů. Minimální výše odstupného je stanoven podle počtu odpracovaných let u stejného zaměstnavatele,

Pracovní poměr delší než dva roky -> odstupné ve výši trojnásobku svého průměrného výdělku.
Pracovní poměr kratší než dva roky, ale delší než jeden rok -> odstupné ve výši dvojnásobku svého průměrného výdělku.
Pracovní poměr kratší než jeden rok -> odstupné ve výši jednoho měsíčního výdělku.

V případě, že dáte výpověď u stávajícího zaměstnavatele z vlastní vůle, nárok na odstupné samozřejmě nemáte.

Praktický příklad situace naší fiktivní rodiny:

Muž, 30 let, čistý měsíční příjem 30 000 Kč
Žena, 30 let, čistý měsíční příjem 25 000 Kč
Měsíční výdaje: 54 000 Kč
Doba muže bez zaměstnání: 12 měsíců
Výpověď od zaměstnavatele (pracovní vztah delší jak 2 roky)

Nárok na odstupné – ANO – ve výši 90 000 Kč za 3 měsíce
Nárok na podporu – ANO – ve výši 76 864 Kč za 5 měsíců

Finanční dopad je propad příjmů muže o 54%, to jest 193 136 Kč. V takové výši byste měli mít i minimální finanční rezervu.

Výpočet je velmi jednoduchý a doporučuji se zamyslet nad svým vlastním rozpočtem, zkusit si vyčíslit finanční dopad na Vaši životní úroveň a pečlivě se připravit. Protože štěstí přeje připraveným.

Výše podpory v nezaměstnanosti si můžete lehce spočítat v kalkulačce zde: Výpočet podpory v nezaměstnanosti pro rok 2018