Celý život pracujete, vyděláváte peníze, budujete majetek pro další generace, ale neuvědomíte si, že majetek nemusí být spravedlivě po Vaší smrti rozdělen nebo v horším případě ho pozůstalí bezhlavě utratí nebo prodají. Jak takovou situaci řešit?

Poslední dobou jsem se potkal s několika lidmi, kteří po mně chtěli konzultaci v oblasti zajištění majetku pro další generaci – a to byli ti svědomití. Pak je tu mnoho lidí, kteří takovou situaci řešit nechtějí nebo na to zapomenou a to mě přimělo napsat článek věnující se této problematice.

Jaké tedy máme možnosti a kdy začít takovou situaci řešit?

Zcela určitě doporučuji situaci řešit nejen za života, ale hlavně při dobrém zdravotním stavu. Což znamená, že jsme schopni racionálně uvažovat a správně se rozhodovat. V případě, že necháte řešení dědictví nebo převod majetku až na poslední chvíli, může se také stát, že již nebudete schopni situaci efektivně vyřešit.

V podstatě odchodem do důchodu – čili v ideálním případě stav finanční svobody – by měl člověk řešit, co s nabytým majetkem, zda bude stačit pouze pro potřeby mé a manželky/manžela nebo již teď vím, že nejsem schopen majetek utratit a tím pádem bude sloužit mým potomkům, příbuzným nebo jiným účelům.

V tomto případě je prvním krokem definovat jakým způsobem má být s majetkem zacházeno – ať již za svého života nebo po smrti – a určit si jasná pravidla.

Řešení je několik, pro každou situaci se hodí jiné a doporučuji důkladně situaci konzultovat s odborníky. Ať už necháte dědictví ze zákona, vytvoříte dědickou smlouvu, závěť, darovací smlouvu nebo svěřenský fond.

Níže si zkusíme popsat pár situací, se kterými jsme se doposud potkali.

Situace 1

Rodiče vlastní jednu nemovitost a 1 000 000 Kč v hotovosti. Jsou již v důchodovém věku a mají dva syny. Jeden je zodpovědný, pracovitý, má rodinu a vydělává, druhý je marnotratný, zadlužený a existuje pravděpodobnost, že dojde až k osobnímu bankrotu.

V případě úmrtí obou rodičů zdědí nemovitosti synové – každý jednu polovinu. Ten zodpovědný se chce o dům starat, s rodinou se do něj nastěhovat a dál ho využívat. Ten druhý by ho nejraději prodal a peníze v lepším případě použil na zaplacení závazků, v horším případě by je utratil.

Co se může stát? Nejen, že se bratři nedohodnou např. na vyplacení, ale na polovinu domu marnotratného syna může dojít exekuce a část domu půjde do dražby. Zodpovědný syn se tedy dostane do situace, kdy polovinu domu vlastní úplně cizí člověk.

V tomto případě, bych doporučoval situaci řešit a nenechávat to na poslední chvíli nebo snad až po smrti (tedy dědictvím ze zákona).

Vhodným řešením může být domluva ze syny, že dům dostane syn, který tam chce žít a bude se o nemovitost starat. Řešit to můžeme darovací smlouvu za života, kdy nemovitost přepíšeme na syna a necháme si zapsat věcné břemeno dožití.

S druhým synem se mohou domluvit na částečném zaplacení závazků, případně pravidelnému příspěvku. Oběma synům tak pomohou spravedlivě a domluví se na jasných podmínkách předem.

Situace 2

Otec, který celý život usilovně pracoval našetřil jmění ve výši 20 000 000 Kč. Bohužel se mu nepodařilo vychovat své tři děti tak, jak jsi představoval a nerad by, aby všechna jeho práce přišla vniveč. Peníze nechce utratit, ani věnovat na charitu a ví, že jediní dědici jsou jeho děti.

Rád by, aby synové dostávali pravidelnou rentu po určitou dobu a zároveň měl jistotu, že se k penězům dostanou i jeho vnoučata při splnění určitých podmínek.

Jedním z řešení může být svěřenský fond, kdy otec vloží do fondu své peníze a určený svěřenský správce se o vyčleněný majetek stará a rozděluje dle smluvního ujednání.

Situace 3

Zámožná rodina s velkým majetkem v řádech stovek milionů korun chtějí zajistit svoje potomky. Nicméně nechtějí, aby ztratili motivaci a proto nemají dostat peníze jednorázově ani pravidelně, ale chtějí z majetku vytvořit “rezervní” fond, který bude sloužit k různým účelům a peníze z něho budou moci vybírat pouze při splnění smluvně daných podmínek.

Pro takovou situaci je opět jedním z řešení svěřenský fond. V podmínkách se jasně upraví životní situace za kterých mohou beneficienti (obmyšlené osoby) vybírat finanční prostředky. Např. při zdravotních potížích, úmrtí, rozvodu, k zaplacení školného nebo jako bezúročná půjčka při začátku podnikání.

Je možné, že některá z výše popsaných situací se týká i Vás. Situací, které můžete v životě řešit je nespočetně a každý požadavek je velmi individuální. Proto si zaslouží individuální řešení šité na míru a doporučujeme vše řešit s odborníky. Ti mají zkušenosti a praxi vidět rizika, které nevidíte a tím ochránit Váš majetek.

Na závěr chci zdůraznit, že doporučuji především životní situace řešit včas, aby byl prostor vytvořit neprůstřelný plán. Tím si ušetříte mnoho starostí.