Otázka každého rodiče. Zprostředkovatelé různých dětských finančních produktů ví, že to potřeba je a dokonce je jednoduché takovou pojistku prodat. Často se prodává i se spořením. Bohužel běžná situace je, že si domů donesete pojištění na nedostatečné částky a ještě s velmi drahým spořením.

Řízení rizik v našich životech patří mezi základní disciplíny finančního plánování v osobních financích. Dle statistiky více jak 80% lidí ví, že životní pojištění je důležité. Polovina z nich rizika velmi podceňují a jsou tedy podpojištění, v horším případě nepojištění.

Po narození dítěte je důležité dítě pojistit. Ne proto, abyste se obohatili při úrazu Vašeho dítka, ale abyste v případě vážného onemocnění nebo úrazu měli dostatečné finanční prostředky na zajištění péče. Zprostředkovatelé různých dětských pojistek to moc dobře ví a dokonce i dnes chodí po porodnicích a nabízí čerstvým rodinám úžasné úrazové pojistky nebo dětské spořicí pojistky s názvem Sluníčko, Čtyřlístek, Pastelka, Tygříček aj. Nechcete-li hned na začátku přijít o peníze, zapomeňte na takové produkty a ideálně si ještě před narozením dítěte najděte dobrého finančního poradce.

I u dětí je třeba rozlišovat pojištění od spoření a neplést to dohromady.

Pojištění dítěte je vlastně velmi jednoduché. Protože je podobné tomu, jak se pojišťují rodiče. Důležité je najít odpověď na otázku, co vše se může v životě přihodit a jak to může finančně ovlivnit celý život nejen samotného dítěte, ale i celé rodiny.

Základ každého životního pojištění je připojištění trvalých následků úrazem a velmi vážných onemocnění. Proč? Protože převážně tyto rizika Vás mohou finančně ohrozit nejvíce. V případě vážného úrazu nebo diagnózy vážného onemocnění sice nedojde k výpadku příjmu dítěte, ale minimálně jednoho z rodičů, který se bude muset o dítě starat. Také trvalé následky mohou být na celý život a každá koruna navíc se počítá.

Pojistit dítě není tak drahá záležitost, proto na pojištění určitě nešetřete a počítejte s částkami, které jdou do milionů korun. U obou připojištění doporučuji minimální pojistnou částku ve výši 1 000 000 Kč. Jedině tak můžete svým dětem v případě vážné nehody zajistit lepší budoucnost. Pojišťovny začínají díky konkurenčnímu boji konstruovat pojištění i tak, aby mohlo krýt pravidelné výdaje po celý život, např. doživotní rentou.

V pojistných smlouvách můžete také najít připojištění na drobné úrazy, hospitalizaci aj. Pojišťovat děti na zlomené ruce a nohy mi přijde zbytečné, pokud máte finanční rezervu a drobný úraz Vás finančně neohrozí. Nabízí-li Vám finanční zprostředkovatel skvělou úrazovou pojistku pouze na pojištění menších úrazů, pošlete ho zpátky odkud přišel.

Pojištění neslouží k tomu, abyste za pojistné plnění zlomené nohy dítěte jeli na dovolenou do Chorvatska.

Doplňkem u malých dětí může být případně zmíněné připojištění hospitalizace z důvodu úrazu i nemoci, kdy dané připojištění pokryje výpadek příjmu jednoho z rodičů, který se bude o dítě starat. Připojištění je vázané na finanční rezervy a životní situaci celé rodiny.

Nakonec chci zdůraznit, že ještě důležitější než pojištění dětí, je pojištění hlavního živitele rodiny. Když vezmeme extrémní případ, stane-li se něco dítěti, pořád můžou rodiče vydělávat a o dítě se postarat. Pokud se stane něco rodičům, v tu chvíli končí normální život i dětem.