Situacím, při kterých někomu způsobíte škodu na majetku nebo zdraví, se někdy nevyhnete. Prostě se to stává. Bohužel jste zodpovědní nejen za sebe, ale i za svou rodinu a zvířata. A co můžete ohlídat u sebe, nemusí se podařit uhlídat jinde.

Pojištění odpovědnosti z běžného občanského života – často přezdívané “pojistka na blbost” – většina z nás dobře zná. Především z banálních situací jako je vytopení souseda nebo rozbití displeje mobilního telefonu. To jsou škody, které nás možná naštvou, ale rozhodně finančně nezruinují.

Osobně vidím mnohem větší riziko finanční ztráty plynoucí ze škody na zdraví, kterou nechtěně způsobím třetí osobě a proto kvalitní pojištění odpovědnosti považuji za velmi důležité.

Česká asociace pojišťoven vytvořila přehled různých škod, které reálně vznikly a které se mohou především potkat každého z nás. Tím trochu nastínila situace, které nás nejspíš ani nenapadnou, ale když nastanou, může nám to finančně zlomit vaz.

Jednou s hlavních součástí práce Wealth Managera je rizika včas identifikovat, mít o nich stále aktuální přehled, správně vyhodnotit jejich dopad a navrhnout řešení, která tyto dopady buď úplně odstraní, nebo alespoň maximálně redukuje.

Konkrétní příklady škod způsobených při sportu a rekreaci:

  • Pan Novák jel na kole na výlet a v obci na přechodu přehlédl pana Dvořáka. Srazil ho k zemi a přivodil mu závažné poranění hlavy, které si vyžádalo rok pracovní neschopnosti, a následně vedlo k plné invaliditě. Celková škoda včetně výdajů na léčbu a náhrady pro pana Dvořáka a jeho rodinu činila téměř 11 milionů korun.
  • Nešťastným skokem do bazénu způsobil pojištěný plavec druhému závažné poranění páteře, které způsobilo trvalé následky. Celková škoda dosáhla výše 1 480 000 Kč
  • Pojištěný cyklista na cyklostezce srazil a vážně zranil bruslaře (podnikatele), který utrpěl dvojitou komplikovanou zlomeninu kotníku. Tomu pojišťovna uhradila bolestné, ušlý zisk, následné ztížení společenského uplatnění i náklady na rehabilitaci v celkové hodnotě 915 000 Kč.
  • Lyžař srazil na sjezdovce nechtěně jiného lyžaře. Srážka způsobila poškozenému několikanásobnou zlomeninu žeber s proražením plíce a komplikované zlomeniny dolních končetin. Poškozený nárokoval bolestné, náklady na péči o poškozeného a náhradu ztráty na ušlém zisku. Celková škoda představovala 780 000 Kč.
  • V aquacentru na tobogánu pojištěný nedodržel časový odstup, dojel před ním jedoucí osobu, které způsobil poranění páteře s následným trvalým omezením pohyblivosti. Celková škoda zahrnovala bolestné, ztížení společenského uplatnění, ztrátu na výdělku, náklady na péči o poškozeného, náklady na bezbariérové úpravy bytu i náklady vynaložené zdravotní pojišťovnou a dosáhla 19,5 milionu korun.

Nedoporučuji si hrát s pravděpodobností s jakou se mohou takové škody stát a brát to na lehkou váhu. Protože stačí jedna větší škoda a budete finanční následky splácet do konce života.

Nemám náhodou riziko pokryto v pojištění domácnosti?

Pojištění odpovědnosti z běžného občanského života bývá často součástí pojištění domácnosti. Bohužel lidé pojistné smlouvy neaktualizují a tak ve většině případů hrozí, že mají nastavené velmi nízké pojistné limity. Standardně totiž klienti mají 2 000 000 Kč za škody na majetku i na zdraví, což zjišťujeme hned na úvodní analýze.

Hůře jsou na tom ti, kteří nemají pojištěnu domácnost (ať už z důvodu, že svojí domácnost nemají nebo mají pocit, že pojištění nepotřebují). Protože ti v případě, že způsobí škodu třetím osobám, budou vše hradit z vlastní kapsy.

Doporučení na závěr

V případě, že pojištění domácnosti máte, prohlédněte si svojí smlouvu a podívejte se na aktuální pojistné částky u jednotlivých rizik. Následně doporučujeme smlouvu aktualizovat a mít tak jistotu, že Vám případná škoda nezpůsobí fatální finanční ztráty.

V případě, že pojištění domácnosti nemáte, doporučujeme uzavřít si pojištění odpovědnosti z běžného občanského života zvlášť, což již umí většina pojišťoven.

Našim klientům doporučujeme pojistnou částku alespoň ve výši 15 000 000 Kč, která by měla být dostačující. Samozřejmě horní hranice možných škod neexistuje a proto pokud vám hrozí větší riziko škod, případně jste aktivní sportovec, máte zvířata či neposlušné děti, raději volte vyšší pojistnou částku.