Když skončíte na invalidním vozíku nebo v dlouhodobé pracovní neschopnosti, budete potřebovat majetek, který generuje doživotní rentu. V případě, že takový majetek nemáte, je dobré využít životní pojištění, které Vám pomůže udržet životní úroveň.

Chápu, že přemýšlet nad takovou situací jako je ta, že skončíte na invalidním vozíku, může být nepříjemná. Nicméně je to riziko, které Vás může finančně výrazně ohrozit, a proto je dobré mít plán, jak takovou situaci řešit.

Dlouhodobý výpadek příjmu lze řešit 3 způsoby

-vlastními penězi

-aktivy, které generují příjem (např. podíly ve firmách, nemovitosti, akcie)

-komerčním pojištěním

Vlastní peníze

Mnoho lidí má představu, že jim vlastní rezervy budou stačit na pokrytí jednorázových i pravidelných nákladů spojených např. s léčbou. Často si ale nedokážou spočítat, jak velké náklady mohou být (především v případě, že zdravotní problém bude trvalý a dopad bude v jednotkách nebo desítkách milionů) a především je škoda „zbavovat“ se svých peněz, když je můžeme investovat a nechat pracovat za nás.

Aktiva, které generují příjem

Prvně je potřeba dostatečná aktiva mít a musí nám generovat dostatečný pasivní příjem. V případě, že je nemáte, doporučuji na tom začít pracovat a použít k tomu např. vlastní peníze z předchozího bodu místo toho, abyste je nechávali ležet na běžném nebo spořicím účtu.

V případě, že již Vám vlastní podnikání nebo podíl v jiných firmách přináší stabilní rentu, musíte si spočítat, zda je na tolik vysoká, že pokryje budoucí náklady pro udržení životní úrovně a splnění cílů Vašich nebo Vaší rodiny.

My se svými klienty vytváříme konkrétní simulaci při přiznání invalidního důchodu a počítáme konkrétně finanční dopad pro celou rodinu. Je třeba počítat s tím, že i přes velmi obtížnou situaci, která může nastat, je třeba, aby děti dostaly kvalitní vzdělání a manželka měla možnost např. odejít ze zaměstnání a o rodinu se postarat.

Životní pojištění

Řekli jsme si, že v případě vážného onemocnění nebo úrazu je lepší vlastní peníze investovat a nechat je pracovat za Vás (tím si vylepšíte finanční toky) a v případě, že nemáte dostatečné pasivní příjmy, je třeba využít životní pojištění.

Proti pojištění má mnoho lidí předsudky, ale já ho považuji za velmi důležitý doplněk do portfolia při finančním plánování. Za velmi nízké náklady nám může poskytnout dostatečné finanční zajištění.

Jak by takové pojištění mělo vypadat?

Základním pilířem je trvalá invalidita, která nastala úrazem nebo nemocí. Pokud v aktuální smlouvě nemáte toto riziko připojištění, nepovažuji to za dobré pojištění. Zda využít variantu připojištění pro I., II. a III. stupeň nebo pouze pro II. a III. stupeň je k diskuzi a ovlivňuje to mnoho faktorů. Ale II. a III. stupeň je základ, I. stupeň může být doplňkem.

Minimální pojistná částka, kterou doporučujeme našim klientům je 1 000 000 Kč, ale optimálně se pohybujeme na úrovni 2 000 000 Kč – 5 000 000 Kč.

Doplňkovým pilířem mohou být trvalé následky úrazem, které levně doplňují připojištění trvalé invalidity a případně dlouhodobá pracovní neschopnost.

Připojištění typu denního odškodného a hospitalizace považuji za zbytná.

Výhodou je, že velká konkurence mezi pojišťovnami nejen neustále zlevňuje cenu za jednotlivá připojištění, ale zjednodušují se pojistné podmínky, snižuje se počet výluk a připojištění lze variabilně poskládat dle aktuálních potřeb klienta.

Zkuste se zamyslet nad tím, jestli jste dobře ochráněni proti rizikům jako je trvalá invalidita a pokud ne, udělejte s tím něco. Už jen kvůli sobě a své rodině.