Chcete znát produkty, které se nejčastěji používají? Můžete je mít Vy, kolegové z práce nebo i Vaši sourozenci. Jen o tom nevíte, protože se o tom nemluví. Těmito pravidelnými komentáři chci poukázat na nejčastější chyby, které se dělají při správě osobních nebo rodinných financích.

Druhé produktové portfolio, které chci krátce rozebrat, vypadá následovně:

Muž 25 let

Z důvodu vysokoškolského studia příjem pouze okolo 15 000 Kč

*z důvodu zachování anonymity nebudou zveřejněna konkrétní jména klientů 

Stavební spoření od Českomoravské stavební spořitelny – Liška

Smlouva byla uzavřena v dětství od prarodičů s cílovou částkou 50 000 Kč, aby svému vnukovi něco našetřili. Ve 20 letech klienta byla smlouva vypovězena a ze smlouvy dostal startovné do života okolo 20 000 Kč.

Chápu, proč byla smlouva o stavebním spoření uzavřena. V minulosti bylo stavební spoření velmi zajímavé a také nebylo moc jiných produktů ke zhodnocování peněz.

V minulém článku jsme viděli podobnou situaci, kdy prarodiče chtěli šetřit svým vnoučatům, bohužel to udělali na vlastní pěst – těžko říct, jestli možnosti komunikovali s rodiči. To vidím jako zásadní chybu v efektivní správě rodinných financí. Žádná komunikace mezi členy rodiny, kdy každý uzavře svůj vlastní produkt pro sebe nebo pro někoho, zaplatí několik vstupních poplatků a spoří pár korun měsíčně.

Těžko říct, jaký byl cíl prarodičů a rodičů, ale řekl bych, že nebyl naplněn. Uzavřený produkt nebyl využit efektivně a tak ztratil svůj význam.

Stavební spoření od spořitelny České spořitelny – Buřinka

O pár let později se rozhodli i rodiče, že svému synovi něco našetří. Často je  problém již v tom slůvku „něco“. Pokud náš cíl není určitý a jasně stanovený, málokdy se k němu přiblížíme.

Uzavřelo se tedy další stavební spoření místo toho, aby se efektivně využilo původní spoření od Lišky. Rodiče tedy zbytečně zaplatili další vstupní poplatek za založení nové smlouvy a platili dvakrát roční poplatek za vedení smluv.

Smlouva stále běží, ale nikdo ji již neplatí. Na smlouvě je naspořeno opět pár tisíc korun, které neřeší jakýkoli finanční cíl ani možnost úvěru.

Stavební spoření od Raiffeisen stavební spořitelny

Klient je již plnoletý a rozhodne se vzít osobní finance do vlastních rukou. Bohužel narazí na finančního zprostředkovatele, kterého zajímá pouze provize. Klientovi je doporučeno další stavební spoření, protože jeho cíl je koupit v budoucnosti byt (a místo, aby se “poradce” zajímal o využití již existujících produktů, doporučí nové).

Na tomto příkladu je krásně vidět, jak děti často kopírují chyby a špatné finanční návyky rodičů, protože klient udělal tu samou chybu jako jeho rodiče. Uzavřel další stavební spoření s vysokou cílovou částkou. Zaplatil vysoký vstupní poplatek (zprostředkovatel se nevážil dát ani slevu na vstupním poplatku) a klient měl opět dvě smlouvy stavebního spoření, kde platil dvojí poplatky za vedení smluv.

Jako velkou chybu vidím špatnou komunikaci mezi rodiči a dětmi, kdy se mohlo předejít mnoha špatným finančním rozhodnutím a nepřijít tak o peníze.

Penzijní připojištění od České pojišťovny

Smlouva byla nejspíš uzavřena za účelem zhodnocení volných peněz na důchod. Tento produkt je u lidí velmi oblíbený z důvodu státního příspěvku a daňových úlev. Pro mladé lidi naprosto nesmyslný finanční produkt (zvlášť v transformovaném fondu, viz článek o penzijním připojištění).

V případě, že chcete investovat, jsou daleko lepší alternativy jak se to naučit než přes penzijní připojištění.

Investiční životní pojištění Allianz Mercury

Protože klient nebyl pojištěn, zprostředkovatel mu doporučil uzavřít životní pojištění. Proti tomu bych nic neměl, kdyby tam klient byl opravdu pojištěn. Smlouva byla nastavena výhradně na spoření – z důvodu velkých počátečních i průběžných nákladů, nízké likvidity a zdanění výnosů se životní pojištění nedoporučuje na spoření.

Klient tak platí skoro 1 000 Kč měsíčně na smlouvu, ze které reálně neuvidí ani to, co tam vložil. První dva roky jdou peníze na pokrytí provize zprostředkovateli. V případě, že by chtěl klient zrušit smlouvu dříve, než je staveno ve smlouvě, vždy dostane pouze odbytné – pojistné minus náklady pojišťovny.

Bylo mu doporučeno aspoň pojištění trvalých následků na 250 000 Kč, které ale v případě vážného úrazu absolutně neřeší finanční dopad na jeho život. Ve smlouvě nebylo zahrnuto ani připojištění invalidity nebo vážných nemocí.

Závěr

Když se podíváme na výše popsané produktové portfolio, můžeme vidět, že klient uzavřel v minulosti plno zbytečných finančních produktů, které z něho akorát vysály peníze. Po čase uvidíte, že produktová portfolia lidí kolem nás jsou si velmi podobné. Bohužel lidé neumí tyto finanční nástroje používat efektivně a tak díky vysokým nákladům si reálně nikdy nic nenašetří. 

Nesnažte se sbírat všechny finanční produkty co jsou na trhu, ale zaměřte se opravdu na to, co v danou chvíli potřebujete.