Chcete znát produkty, které se nejčastěji používají? Můžete je mít Vy, kolegové z práce nebo i Vaši sourozenci. Jen o tom nevíte, protože se o tom nemluví. Těmito pravidelnými komentáři chci poukázat na nejčastější chyby, které se dělají při správě osobních nebo rodinných financích.

Pojďme se podívat na konkrétní portfolio produktů, které absolutně neodpovídalo potřebám a přání klienta, nicméně sám to nedokázal identifikovat a slepě důvěřoval finančnímu „poradci“.

Muž, 27 let

Zaměstnanec, sektor IT

Bez dětí

*z důvodu zachování anonymity nebudou zveřejněna konkrétní jména klientů ani poradců

Investiční životní pojištění Invest & Life od Aegon pojišťovny

Produkt, který má sloužit pouze k pojištění zdravotních rizik, jako může být invalidita, úmrtí, trvalé následky úrazem a další. Zároveň zde můžete investovat. Pojišťovna spolupracuje s investičními společnostmi, které nabízí určitou paletu podílových fondů. Ty má pojišťovna např. v různých investičních strategiích. Bohužel hlavní nevýhodou investování přes pojištění je vysoká nákladovost, která postupně ukusuje z Vašich výnosů a může dosahovat několika procent ročně.

Byl jsem nemile překvapen, že ve smlouvě chybělo připojištění invalidity, které považuji za základ a od kterého se každé další připojištění pouze odvozuje.

Pojištění bylo doporučeno na zajištění důchodu a běžné pojistné bylo vyměřeno na 1 000 Kč. To beru jako první indikátor toho, že smlouva nemusí být nastavena tak, jak je potřeba, protože je velmi nepravděpodobné, že Vám pojistné vyjde jako celé číslo na tisícikoruny. Rizika mohl mít klient vyřešeny zvlášť bez investování zhruba za 500 – 600 Kč a ušetřené peníze začít investovat do nástrojů k tomu určených.

Pro ty, kteří s tím nejsou dostatečně obeznámeni, NEDOPORUČUJI investovat přes investiční životní pojištění ani přes žádné jiné pojištění. 

 Program životního cyklu Horizont Invest od společnosti Conseq

Ten stejný poradce zároveň s pojištěním navrhl i pravidelné investování ve výši 1 000 Kč měsíčně. Nejspíš vzhledem k tomu, aby nebylo podezřelé, že nabízí pouze jeden produkt a to investiční životní pojištění.

Obecně finanční produkty typu Horizont Invest byly vytvořeny pro masu lidí s průměrnou úložkou 1 000 Kč měsíčně, kteří s jistotou vědí, že víc peněz nikdy neušetří. S vyšší měsíční investicí se již vyplatí složit si individuální fondové portfolio, které můžete měnit dle potřeb.

V přednastavených programech můžete vybírat pouze strategie, ale nemůžete měnit alokaci jednotlivých fondů. Za tuto správu platíte každý rok poplatek, který se pohybuje na úrovni okolo 1%, o který máte nižší výnos.

Hlavní výhodou programu má být, že klient na začátku investuje dynamičtěji a jak se mu blíží např. důchodový věk, portfolio se začne automaticky zkonzervativňovat. Obecně v tom vidím spíše nevýhodu, protože ekonomika prochází cykly, které neodpovídají našemu ekonomickému cyklu a našim potřebám. Proto v době kdy je vhodnější nakupovat dluhopisy, může program nakupovat akcie a naopak.

Když vše výše popsané překousnu a minimálně pochválím to, že klient chtěl volné peníze investovat, co určitě nepřekousnu je vysoká provize, kterou zaplatil poradci za „poradenství“, které neodpovídá hodnotě odvedené práce.

Standardní vstupní poplatek do podílových fondů je 3 – 5%, který můžete zaplatit předem nebo postupně. Ideální variantou pro poradce je zaplacení předem, protože je provize vyplacena hned a o klienta se již nemusí starat. Svoji práci přece odvedl. Poplatek se odvíjí vždy od cílové částky, kterou naspoříte za určitou dobu. Smlouva byla uzavřena do 60 let věku na 1 000 Kč měsíčně.

Jednoduchými počty zjistíme cílovou částku – 1 000 Kč x 12 měsíců x 60 let = 396 000 Kč

Klient tak zaplatil na vstupním poplatku 19 800 Kč !!!

Zajímavá provize za doporučení produktu, který stačí pouze podepsat, protože fondy jsou již předvybrané v daném programu. Klient musí investovat minimálně 7 let, aby mu vlastní investice na poplatek vydělala. Z toho důvodu NEDOPORUČUJI platit vstupní poplatky předem na 10, 20 nebo snad 30 let. V životě se Vám mění příjmy, výdaje, závazky, potřeby a cíle a dle toho se vždy upravuje aktuální investiční portfolio. Poplatek Vám ale už nikdo nevrátí.

Smutný závěr?

Bohužel byly opět prodány finanční produkty, které jsou výhodné pro poradce a ne pro klienta bez kvalitně provedené analýzy. Často si to uvědomíme až za pár let a musíme tak začít znovu, ale peníze nám již nikdo nevrátí.

Mnohdy Vám v mladém věku stačí kvalitní pojištění invalidity a trvalých následků, pojištění odpovědnosti z občanského života a dostatečná finanční rezerva, která může být ze začátku tvořena na spořicím účtu a později třeba v podílových fondech (viz článek Jak “investovat” své finanční rezervy).

Pamatujte si, že cílem práce kvalitních finančních poradců je průběžně navyšovat kapitál klienta a následně jej s patřičnou péčí spravovat. Nejdřív ale musíte nějaký kapitál vytvořit. Naúčtuji-li Vám na začátku investování např. dvaceti násobek pravidelné investice, jaký to bude mít smysl?