3 312 077 kusů. Tolik bylo aktivních smluv ve fázi spoření ke konci roku 2016. I přes změny, které proběhly v uplynulých letech, je stavební spoření stále oblíbený produkt. Je tu nejdéle a lidem zajišťuje „garanci a jistotu“. Jak moc je ale tato garance výhodná?

Od roku 1993 – 2003 bylo stavební spoření nejoblíbenějším produktem. Není se čemu divit, lidé neměli tolik na výběr a parametry tehdejšího spoření byly výrazně lepší než dnes.

 • Státní podpora 25% z ročně vložené částky (max. 4 500 Kč)
 • Zhodnocení 3 – 5% dle tarifu
 • Výnosy nepodléhaly zdanění
 • Vázací doba byla pouze 5 let

Bohužel státní podpora ukrajovala velkou část ze státního rozpočtu a tak když bylo nutné šetřit, stavební spoření bylo první na ráně. Na konci roku 2003 bylo oznámeno, že od 1. 1. 2004 se mění podmínky nově uzavřených smluv. Lidé tak masivně uzavírali ke konci roku 2003 stavební spoření ve velkém (tehdy se uzavřelo historicky největší počet smluv a mnoho zprostředkovatelských firem na tom zbohatlo).

Parametry byly následující:

 • Státní podpora se snížila na 15% z ročně vložené částky (max. 3 000 Kč)
 • Zhodnocení se snížilo na 2%
 • Výnosy nepodléhaly zdanění (tato podmínka zůstala)
 • Vázací doba se zvýšila na 6 let

Stát si příliš nepomohl, protože všichni uzavřeli smlouvy dle starých podmínek. Po krizi, která začala na přelomu 2007 / 2008 a krizi politické v roce 2010, došlo k dalším změnám stavebního spoření. Politici se snažili poučit z roku 2003 a tak se snažili prosadit všechny změny retroaktivně.

A tak se již po třetí změnila pravidla hry:

 • Státní podpora se snížila na 10% z ročně vložené částky (max. 2 000 Kč)
 • Zhodnocení zůstalo na 2% (to určují spořitelny dle ekonomické situace)
 • Výnosy podléhají dani z příjmu ve výši 15%
 • Vázací doba zůstala stejná (6 let)

Výnosy a výhodnost stavebního spoření značně klesly a již se tyto smlouvy nedají považovat za skvělé spoření jako před 20 lety. Také se za tu dobu objevilo mnoho nových investičních nástrojů a především se zjednodušil přístup na kapitálové trhy pro drobné střadatele (např. skrze podílové fondy).

Stavební spoření je velmi konzervativní produkt a obávám se, že dřív nebo později se zruší státní podpora, bez které je stavební spoření nevýhodné. (Zde je i k diskusi, jestli to neudělat záměrně a raději plošně snížit daně z příjmu, protože státní podporu – což je v podstatě dotace – dostává pouze ten, kdo si uzavřel smlouvu a tím jsou znevýhodněni ti, kteří si ji neuzavřeli).

Samozřejmě každá mince má dvě strany, pojďme se tedy podívat, jaké výhody a nevýhody stavební spoření přináší.

Výhody stavebního spoření:

1) Pojištění vkladů

Vaše peníze na účtech stavebních spořitelen jsou pojištěné dle zákona o bankách č. 21/1992 Sb., až do výše 100% vkladu avšak s maximální výší náhrady do 100 000 EUR.

2) Garance a jistota

Úrok stanovený ve smlouvě o stavebním spoření je „garantovaný“ po celou dobu smluvního vztahu a tedy víte, jaký výnos můžete na konci spořicího programu očekávat. Bohužel stavební spoření našli mezeru ve svých obchodních podmínkách a aktuálně např. ruší svým klientům smlouvy s vysokým úrokem nebo razantně snižují připisovaný úrok.

3) Úvěrové možnosti

Možnost využít překlenovacího nebo řádného úvěru, který má své výhody oproti jiným úvěrům.

Nevýhody stavebního spoření:

1) Vstupní poplatek

Při založení smlouvy o stavebním spoření musíte zaplatit 1% z cílové částky (nevýhodou vstupního poplatku je, že se platí na začátku v celé výši. Proto je zprostředkovateli lhostejné, jak efektivně budete produkt využívat. Provize je pouze ze vstupního poplatku, proto se často zakládají smlouvy na nesmyslně vysoké cílové částky okolo 2 000 000 Kč).

2) Poplatek za vedení účtu

Bohužel i stavební spořitelny si účtují poplatky za vedení účtu, v rozmezí 300 – 330 Kč za rok. To nám opět snižuje efektivní výnos, protože za 6 let nám to sebere skoro celou jednu státní podporu.

3) Vázací lhůta

Stavební spoření musíte mít minimálně 6 let. To samozřejmě chápu, protože stavební spořitelny potřebují jistotu, že peníze, které půjčují, si druhý den nevyberete. Bohužel nás to staví do role, kdy máme zamčené peníze a pokud bychom je potřebovali vybrat, přijdeme o státní podporu, zaplatíme poplatek za předčasný výběr a ještě si na ně počkáme více jak 3 měsíce skrz výpovědní lhůtu.

4) Možnosti výpovědi ze strany spořitelny

Stavební spořitelna Vám může kdykoli pro ni nevýhodnou smlouvu vypovědět díky jejich všeobecným obchodním podmínkám, kde si nechávají skulinku právě pro případy, kdy potřebují zrušit staré smlouvy s vyšším zhodnocením.

A jak vypadá běžná praxe v rodinách?

 • Vysoké cílové částky na smlouvách, které jsou určeny primárně na spoření (cílová částka se dá kdykoli upravit, nicméně z toho už nebude mít provizi prodejce, který vám to uzavírá prvně. Proto se Vás bude snažit přesvědčit, že potřebujete co nejvyšší CČ).
 • V rodině je více smluv, ale žádná se nevyužívá efektivně (doporučuji z každého produktu vždy vyčerpat maximální státní příspěvky a zhodnocení a až teprve poté založit další smlouvu).
 • Smlouvy o stavebním spoření se píšou na nezletilé a v případě, že budete chtít peníze vybrat a použít dřív než dítě nabyde zletilosti, musí výpověď podepsat oba rodiče (v případě, že to není možné, přichází na řadu opatrovnický soud). Také se vystavujete riziku, nebudou-li peníze použity ve prospěch nezletilého, může Vás vlastní dítě žalovat a chtít peníze zpátky.
 • Smlouvy se nechávají žít svým životem i více jak 20 let. Stavební spoření je výhodné díky státní podpoře, proto je neefektivní nechat peníze ležet na úroku, který nepokryje inflaci. Vždy po 6 letech doporučuji peníze vybrat a investovat je výhodněji. Nebo minimálně přehodnotit stav financí.

Dotované finanční produkty státem jsou pro mě nezajímavé. Je to pouze otázkou času, kdy stát takové výhody zruší nebo minimálně změní. To je příliš velká nejistota.

Vstupní poplatek je vysoký, zhodnocení se na nových smlouvách pohybuje už na hranici 0,5% – 1%, kdy posledních pár měsíců stavební spořitelny razantně mění podmínky. To vidím jako velké nedostatky stavebního spoření.

Závěr

Ať nejsem příliš skeptický, stavební spoření může být v portfoliu jako velmi konzervativní produkt, například v důchodovém věku, kdy využíváte již na maximum doplňkové penzijní spoření a zbývají Vám volné finanční prostředky. Nebo pokud chcete něco našetřit dětem, které mají pár let před zletilostí či dokončením studia a Vy nechcete podstupovat riziko či byste rádi, aby děti využily spoření jako levný úvěr na první bydlení.

Při uzavírání smlouvy vždy vyhledejte akci stavební spořitelny, abyste nemuseli platit vstupní poplatek a smlouvu uzavřete online. A pokud již smlouvu máte, snažte se ji využít efektivně.