Ke konci roku 2015 bylo 4 405 046 kusů smluv starého penzijního připojištění, dnes pod názvem transformovaný fond. To ukazuje oblíbenost tohoto českého produktu podporovaného státem již od roku 1994. Je nebo bylo penzijní připojištění – tak jak ho známe skoro celých 20 let – výhodné?

Penzijní připojištění již nejde od 1. 1. 2013 uzavřít, protože bylo nahrazeno modernějším finančním produktem s názvem Doplňkové penzijní spoření – zkratkou DPS – který si ale zatím nezískal takovou oblibu.

My si v následujících řádcích společně zanalyzujeme staré penzijní připojištění a zkusím Vám přiblížit výhody a nevýhody. Skladba majetku všech transformovaných fondů je v podstatě stejná po celou dobu, bude nám to tedy krásně ilustrovat jak minulost, tak přítomnost.

Skladba majetku penzijních fondů

Převážná část portfolia je umístěna na peněžním trhu a ve větší míře ve státních, menší míře korporátních dluhopisech. To nám sice zajišťuje poměrně velkou stabilitu a nízkou kolísavost, na druhou stranu nemůžeme očekávat vyšší výnosy než v rozmezí 1 – 2% ročně. Taková alokace je pouhým následkem jedné z podmínky starého penzijního připojištění, a tou je garance nezáporného zhodnocení.

Lidé tak mají „jistotu“, že o své peníze nominálně nepřijdou, ale vzhledem k tomu, že penzijní připojištění se uzavíralo s dlouhodobým investičním horizontem, jedinou jistotou bylo a je, že reálně prodělají a v důchodu se budou velmi divit. O situaci, která se odehrává na dluhopisovém trhu nemluvě. Penzijní fondy budou mít velmi obtížné v budoucnosti dosáhnout zajímavějších výnosů.

Průměrný výnos penzijních fondů

zdroj: penize.cz

Tabulka reálných výnosů za období 20 let je celkem vypovídající a jasně ukazuje, že penzijní připojištění není vhodným nástrojem pro finanční zajištění důstojného stáří, natož finanční nezávislosti.

Opravdu chcete, aby Vaše peníze vydělávaly v průměru 0,5% ročně?

A penzijní připojištění Vám nejen Vaše peníze zázračně nezhodnotí, ale jsou zde další nástrahy a nevýhody, které pro mě pohřbívají tento státem podporovaný produkt.

Jaké tedy vidím podstatné nevýhody?

1) Nulová likvidita

 – z penzijního připojištění si nemůžete částečně vybrat peníze, když je potřebujete. Musíte je tam nechat až do svých 60 let a poté si je můžete jednorázově vybrat nebo nechat vyplácet rentu. To je poměrně velký problém, a proto se zavedla tzv. výsluhová penze, která Vám umožní po 15 letech vybrat 50% všech naspořených peněz vč. státních příspěvků. To samozřejmě situaci likvidity příliš neřeší.

2) Konzervativnost

– jak jsem již výše napsal, penzijní fondy ani nejsou schopny dosahovat vyšších výnosů, protože nemohou – nebo pouze částečně – investovat do rizikovějších cenných papírů, jako například akcií. Přitom akcie jsou jedním z nástrojů, které by měly tvořit základ investičního portfolia pro dlouhodobý horizont.

3) Politické riziko

– stát nám již v minulosti několikrát dokázal, že v případě potřeby může měnit podmínky hry. Hlavním důvodem obliby penzijního připojištění je státní příspěvek, nicméně nikde není psáno, že se příspěvek nesníží nebo nezruší. Stát může kdykoliv snížit či úplně zrušit státní příspěvky, daňové úlevy a změnit parametry celého produktu.

4) Iluze daňových úlev

– příspěvky nad 1 000 Kč měsíčně můžete použít ke snížení daňového základu. V případě, že budete posílat pravidelně 2 000 Kč po dobu 30 let, dostanete zpět na daních 54 000 Kč při zachování aktuálního daňového pásma. Nevýhodou je, že výnosy nejsou osvobozeny od daně z příjmu, tedy v 60 letech při výběru peněz musíte zdanit výnosy a seberou Vám opět to, co jste získali v průběhu investice. 

Shrnutí

Samozřejmě se Vám může zdát, že penzijní připojištění je opravdu k ničemu a říkáte si, proč ho tedy má každý druhý soused. Ale opravdu nevidím moc důvodů, proč investovat přes penzijní připojištění. Maximálně jako velmi konzervativní doplněk investičního portfolia (v případě, že máte velmi blízko k odchodu do důchodu), ale ne jako stěžejní investiční nástroj.

Penzijní připojištění je velmi konzervativní produkt, ve kterém jste uvázáni na velmi dlouhou dobu bez možnosti výběru peněz nebo změny investiční strategie. Tyto nevýhody zcela předčí „jistotu a garanci“, kterou nám penzijní fondy předkládaly.

Doporučuji nevázat většinu Vašich úspor ve starém penzijním připojištění a porozhlédnout se okolo sebe. Věřím, že najdete lepší alternativy ke zhodnocování peněz, minimálně ve formě přechodu do nového účastnického fondu, kde již můžete dosáhnout vyšších výnosů.

Našim klientům doporučujeme penzijní připojištění používát pouze okrajově (např. kvůli věku nebo výsluhové penzi), jinak jim doporučujeme využít spíše doplňkové penzijní spoření a jiné investiční nástroje.