WEALTH MANAGEMENT

 

Wealth Management je komplexní balíček služeb finančního a investičního plánování, administrativní podpory při správě majetku a souvisejícího poradenství. Obecným principem služeb Wealth Management je pomáhat zvyšovat poměr pasivních příjmů vůči příjmům pocházejícím z vlastní aktivní práce. Tímto postupem lze dosáhnout stavu finanční svobody. To je moment, kdy pasivní příjem v plné výši pokrývá veškeré výdaje, které je nezbytně nutné vynaložit. Wealth Management následně pomáhá tento stav finanční svobody po jeho dosažení udržet.

WEALTH MANAGEMENT VÁM POMŮŽE

~|icon_balance~|elegant-themes~|outline

UŠETŘIT ČAS A VĚNOVAT SE TOMU, CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ

~|icon_calculator_alt~|elegant-themes~|solid

VYBUDOVAT MAJETEK, DOSÁHNOUT FINANČNÍ SVOBODY A UDRŽET SI JI

~|icon_shield_alt~|elegant-themes~|solid

OCHRÁNIT VÁS A VAŠI RODINU PŘED VNĚJŠÍMI RIZIKY

Podporujeme Vás při vytváření finančních rezerv, optimalizaci finančních toků, kontrole rizik a ve snaze dosahovat postupně stabilního růstu vlastního kapitálu. Vytvoříme pro Vás tým odborníků, který navzájem spolupracuje při plánování Vašich rodinných financí. Zpracujeme rozpočet, vyhledáme vhodné investiční příležitosti, vyhodnotíme rizika, případně navrhneme efektivní způsob financování vašeho záměru.

Vše začíná sestavením Vašeho rodinného rozpočtu a dlouhodobého finančního plánu, kde mimo jiné definujeme Vaše potřeby, záměry a priority. Následně se zpravidla dvakrát ročně potkáváme na pravidelných konzultacích. Na nich si stanovujeme postupy na další měsíce. Přitom rekapitulujeme předchozí období, reagujeme na změny, kontrolujeme stav majetku a aktualizujeme plán podle Vašich individuálních požadavků.